برای مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای Firefox 3+ ,Internet explorer9+ , Google Chrome استفاده کنید و بهترین حالت نمایش سایت 768*1024 است.
Best viewed with Firefox 3+, Google Chrome, Internet explorer9+ or higher with 1024 x 768 resolution.